top of page

Perinatale Kinesitherapie

Perinatale kinesitherapie omvat 9 behandelsessies die de arts u voorschrijft in de zwangerschap. Deze kunnen zowel vóór (prenataal) als na (postnataal) de zwangerschap worden opgenomen.

Voor de prenatale kinesitherapiesessies komt u in de loop van de zwangerschap 4 à 5 keer langs. U kunt hier zo vroeg mee starten als u wenst. Hierbij wordt u voorbereid op de bevalling. Dit houdt onder andere in: bewustwording van lichaamsveranderingen, ademhalingsoefeningen, uitleg over het verloop van de bevalling, mogelijke arbeidshoudingen en de juiste perstechniek en pershoudingen. Ook kunnen we gericht klachten in de zwangerschap behandelen, zoals rugklachten, bekkenbodemklachten en bekkenpijn of bekkeninstabiliteit.

De overige sessies zijn belangrijk voor het postnatale herstel. Dit is gericht op controle en versteviging van buik-, rug-, bekkenbodem- en bekkengordelspieren, houdingscorrectie, behandelen van een eventuele diastasis recti (opening tussen de buikspieren) en littekenbehandeling na keizersnede of knip. Een veelvoorkomende klacht na de zwangerschap is ‘inspanningsincontinentie’ waarbij u soms enkele druppeltjes urine verliest bij een verhoging van de druk in de buikholte (hoesten, niezen, tillen, lachen, …). Bekkenbodemreëducatie kan de kwaliteit van uw bekkenbodem terug optimaliseren.

bottom of page