top of page

Manuele Lymfedrainage Ad Modum Vodder

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Het lymfevocht is zowel verantwoordelijk voor het vervoer van zenuwprikkels, hormonen en schadelijke stoffen als voor het uitwisselen van bouwstoffen en afbraakstoffen. Het lichaam is in evenwicht als deze processen en dus de waterhuishouding in optimaal evenwicht is. Aangezien het lymfestelsel een voedende, zuiverende en drainerende functie heeft.

Wanneer er door een operatie, traumata, stress,… een onevenwicht in het lymfevocht ontstaat kan dit resulteren in een zichtbaar of onzichtbaar oedeem. Dit evenwicht kan weer herstelt worden door manuele lymfedrainage. Deze behandeling wordt uitgevoerd met de handen en kan eventueel aangevuld worden met taping en zwachtelen.

Indicaties:

  1. Lymfoedeem

  2. Lipoedeem

  3. Post-traumatische en post-operatieve oedemen: o.a. bij “dikke arm" na borstamputatie

  4. Reumatische aandoeningen

  5. Klachten van het zenuwstelsel: MS, migraine, slapeloosheid, stress, darmstoornissen…

  6. Neus-keel-ooraandoeningen

  7. Circulatiestoornissen

  8. ...

bottom of page